Cenniki do pobrania

Regulamin zakupów

REGULAMIN

SPRZEDAŻY TOWARÓW OFEROWANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

 

I. Postanowienia wstępne.

Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem http://sklepokular.pl/ należący do firmy PHU OKULAR Gawlińska Popielarczyk sc      z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa, Regon: 146990535, NIP: 5252574973

II. Informacje ogólne.

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a Sklepem Internetowym.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza pełną akceptację Regulaminu.

4. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub firma.

5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są  wolne od wad fizycznych i prawnych.

III. Oferta Sklepu Internetowego i ceny.

1. Przedmiotem transakcji między Sklepem Internetowym a Kupującym mogą być wyłącznie towary wymienione w chwili składania zamówienia na stronach internetowych Sklepu.

2. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiona jest w e-mailu zwrotnym wysyłanym automatycznie po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Towary w dziale Promocje są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających towary będące w promocji odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

7. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon lub faktura VAT, instrukcje i karty gwarancyjne.

8. Faktura VAT jest wystawiana tylko na wyraźne życzenie Kupującego.

9. Paragony lub faktury są wystawiane w dniu wysyłki towaru.

IV. Złożenie zamówienia.

1. Towary można przeglądać według kategorii lub korzystając z wyszukiwarki produktów.

2. Kupujący składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany dodając go do „koszyka”.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go elektronicznie do Sklepu Internetowego:

- wskazując zamawiany towar - co najmniej jeden produkt,

- podając dokładne dane: adres na jaki ma być dostarczony towar, adres na jaki ma być wysłana faktura, numer NIP dla faktury VAT, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

- określając sposób dostawy i płatności.

4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. zamówień z niepełnymi lub błędnymi danymi: bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość z informacją na temat zamówionego towaru, jego ceny, kosztów transportu, formy płatności oraz link do Sklepu.

6. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu złożenia zamówienia drogą elektroniczną lub telefonicznie.

7. Zamówione towary wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej w każdy poniedziałek i środę, a za pośrednictwem poczty kurierskiej każdego dnia powszedniego.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji.

9. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury.

10. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok w tym soboty, niedziele i święta (również dni ustawowo wolne od pracy). Sklep Internetowy rozpoczyna realizację zamówienia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu jego zlecenia. Dotyczy, to także zamówień składanych w dni robocze po godzinie 14.00.

11. W szczególnych przypadkach zamówienia mogą być składane również telefonicznie bądź pocztą elektroniczną bez formularza.

V. Formy płatności oraz rozpoczęcie realizacji zamówienia.

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

- przelewem na konto PKO S.A. XV o. Warszawa 62 1240 2887 1111 0010 5511 3820 zamówienie jest realizowane w chwili zaksięgowania środków na koncie, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego oraz dane produktu tj. numer katalogowy i nazwę,

- osobiście - płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie Sprzedającego

- za pobraniem - płatność przy odbiorze przesyłki,

- zapłata za towar, który ma być wysłany za granicę musi być dokonana z góry.

VI. Dostawa towaru i cena wysyłki.

1. Informacje o kosztach wysyłki są zawarte w e-mailu i na stronie internetowej Sklepu.

2. Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3. Koszty przesyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie w zależności od wagi przesyłki oraz kraju przeznaczenia.

VII. Reklamacja i zwroty.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O  prawach konsumenta" Kupujący może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Zwroty są przyjmowane jeśli:

- produkty nie były używane,

- produkty są kompletne,

- zwrócone w oryginalnym opakowaniu firmowym producenta wraz z instrukcjami,

- do zwracanego produktu należy dołączyć paragon lub fakturę potwierdzające zakup towaru.

3. Zwracany produkt należy przesłać na adres siedziby firmy: PHU OKULAR sc, ul. Konwiktorska 7 lok.22, 00-216 Warszawa. Do przesyłki należy dołączyć numer konta bankowego, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

4. Formularz odstapienia od umowy  ( dostępny w stopce strony) należy przesłać na adres sklepu; 00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 7 lub na adres internetowy sklepokular@wp.pl

4. Przesyłki wysyłane na koszt PHU OKULAR sc. nie będą przyjmowane, chyba, że uprzednio zostało to uzgodnione.

5. Sklep Internetowy w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej załatwienia.

VIII. Warunki gwarancji.

1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy  objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora.

2. Ujawnione wady będą usuwane przez specjalistyczny serwis w okresie do 4 tygodni.

3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep Internetowy podlegają wymianie gdy:

- posiadają wady fabryczne,

- zostały uszkodzone mechanicznie podczas przesyłki do Kupujacego,

- towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i wad zaistniałych na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania lub przechowywania sprzętu,

- mechanicznego uszkodzenia sprzętu i wywołania w nim wad,

- zanieczyszczenia lub zalania sprzętu,

- napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonywanych samowolnie przez użytkownika lub inne niepowołane osoby,

- zdarzeń losowych.

5. Nie są objęte gwarancją czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania których, zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie na własny koszt, np. regulacja, konserwacja, czyszczenie, wymiana materiałów eksploracyjnych ( np. baterii ).

6. Gwarancja jest ważna wyłącznie jeśli uszkodzony produkt zostanie przesłany/dostarczony do siedziby firmy PHU OKULAR sc . wraz z dowodem zakupu produktu w Sklepie Internetowym w oryginalnym opakowaniu.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża jednocześnie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926/.

2. Zgodnie z art. 24 Ustawy o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

3. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego mogą nieznacznie odbiegać od faktycznego wyglądu produktu i nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

5. Sklep Internetowy dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji, ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

6. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży albo ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym i obowiązują od chwili opublikowania ich na stronie sklepu.

8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym, a Kupujacym zostają poddane sądom właściwym zasadom powszechnym.

Sklep jest w trybie podglądu

 

Sklep OKULAR powstał z myślą o zaopatrzeniu osób słabowidzących i niewidomych, a także seniorów w pomoce optyczne , sprzęt udźwiękowiony, sprzęt obrajlowiony i drobny sprzęt gospodarstwa domowego ułatwiający codzienne funkcjonowanie. Zakupy w naszym sklepie może zrobić każdy, kto znajdzie w ofercie interesujace go przedmioty. Zakup potwierdzony jest paragonem lub fakturą, która daje możliwośc odpisania kosztów od podatku w rozliczeniu PIT. Realizujemy też umowy zawarte z PFRON i CPR na sprzęt rehabilitacyjny.

 

{nocache:d5a1b13a60882f6d6b1ce1f87eb1a862#0}
Click Shop | Hosting home.pl